Kalibrering av stasjonære gassdeteksjonsanlegg

Stasjonære anlegg for gassdeteksjon trenger årlig kalibrering for å kunne opprettholde nøyaktighet og pålitelighet over tid.

Vestteknikk utfører kalibrering for en rekke selskaper. Våre erfarne teknikere gjennomfører da kalibrering på stedet og sørger for testgass og alt nødvendig utstyr.

Vestteknikk er norsk distributør for GMI, Monicon, Ion Science, Oldham og IGD. Vi er sertifisert serviceverksted for disse merkene.

Vi kalibrerer de fleste typer faste gassmåleanlegg.

For konkret vurdering, ta kontakt med gass@vestteknikk.no

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.