Arbeid med asbest

Asbest er et kreftfremkallende stoff som frem til 1985 ble mye brukt i byggematerialer. Ettersom asbest er svært helseskadelig, er det strenge krav til hvordan arbeid med asbest skal utføres. På denne siden gir vi deg en guide til verneutstyr og regelverk for asbestarbeid.

På grunn av sine tekniske egenskaper, ble asbest ansett som et vidundermiddel, og hadde nesten utenkelig mange bruksområder. Eternitt, isolasjon og linoleum er bare noen av materialene som inneholder asbest. Asbest finnes derfor i store mengder i bygg og installasjoner. Stoffet finnes i overraskende mange materialer og konstruksjoner. Ettersom asbest er svært helseskadelig, er det strenge krav til hvordan arbeid med asbest skal utføres.

Hvem kan utføre asbestarbeid?

Fjerning av asbest skal kun utføres av bedrifter som er godkjent av arbeidstilsynet til å utføre asbestsanering. Det finnes 369 norske selskaper som har denne godkjenningen per dags dato. Du kan søke opp bedrifter som har tillatelse til å drive med asbestsanering her

Bedrifter som har godkjenning for asbestsanering skal sende melding til arbeidstilsynet ved oppstart av hvert asbest-oppdrag.

Privatpersoner som selv sanerer asbest på egen eiendom, er unntatt fra regelverket. Arbeidstilsynet har laget en informasjonsside for privatpersoner som skal fjerne asbest.

Helsefare

Asbest gikk fra å være yndling til versting på 65 år. Fra stoffet kom på markedet i 1920 fikk det raskt uendelig mange bruksområder. Asbest ble til og med brukt som kunstsnø til juledekor (!). Men allerede 9 år etter lanseringen kom den første artikkelen som koblet lungesykdom til asbesteksponering. Asbestose, brysthinnekreft og lungekreft er noen av sykdommene som er sterkt knyttet til innånding av asbest. Fremdeles er asbest den vanligste yrkesmessige årsaken til lungekreft. Se også vår artikkel om opphavet og helsefarene knyttet til asbest under.

Grenseverdi

Ettersom asbest er svært helseskadelig, er grenseverdiene lave. Mens arbeidet med asbestsanering pågår skal konsentrasjonen av asbestfibre i pustesonen være under 0,1 fiber per cm3 i løpet av åtte timer. Når arbeidet er utført skal en etterkontroll utføres. Ved etterkontroll skal konsentrasjonen være under 0,01 fiber /cm3. Siden asbest er forbudt, skal det normalt sett ikke finnes asbest i luften utenom ved saneringsarbeid. Grenseverdien i normal inneluft er derfor 0,001 fiber /cm3.

Verneutstyr for asbestarbeid

Arbeidstilsynet har tydelige krav til hvilken type verneutstyr som godkjennes for asbestsanering. For å gjøre det enklere for deg å finne frem til riktig utstyr, har vi samlet alt verneutstyr og annet utstyr til asbestsanering i en egen produktkategori.

Verneklær

Arbeidstakere må bruke tettsluttende verneklær med hette i et støvavstøtende materiale og uten lommer. I praksis er det vanlig å bruke engangsdresser beregnet på asbestsanering. Disse har strikk i ermer og ben for å god tetning.

Er det risiko for glipe mellom drakt og hanske eller drakt og sko, må det i tillegg tapes rundt ermene og bena. Mansjetter er også et godt alternativ for å hindre glipe mellom dress og hansker. Arbeidstilsynet anbefaler hansker med lange ermer og i et slitesterkt materiale. Kast engangsdressene som asbestavfall etter hver arbeidsøkt, og bytt til ny dress før hver arbeidsøkt. Sko og hansker som ikke er av engangstype må vaskes før de bringes ut i ren sone.

Benytt sko med glatt overflate som er lette å rengjøre, - gummistøvler er godt egnet. Etter en arbeidsøkt og før man går inn i ren sone, må man bytte sko for ikke å spre asbeststøv.

Åndedrettsvern

Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere har tilstrekkelig kunnskap om bruk av åndedrettsvern. Opplæringen skal inneholde formålet med åndedrettsvernet, riktig valg av type, åndedrettsvernets begrensninger og riktig bruk.

Arbeidsgiver bør også sørge for at det utføres tetthetstesting av åndedrettsvern for å sikre at masken passer den enkelte arbeidstaker, og ikke gir lekkasje. Arbeidstakere som skal jobbe med asbest bør også være glattbarberte for å sikre best mulig tetning. Vi i SG Safety kan hjelpe med både kurs i åndedrettsvern og  tetthetstest av åndedrettsvern.

Åndedrettsvern ved utvendig asbestsanering

For utvendig asbestsanering skal det minimum benyttes halvmaske med P3 filter. Dersom arbeidet planlegges å vare mer enn en time skal det fra starten benyttes minimum vifteassistert halvmaske med P3 filter.

Åndedrettsvern ved innvendig asbestsanering

Ved innvendig sanering av hardsementplater kan det benyttes heldekkende maske med P3-filter dersom arbeidet varer mindre enn en time. Ved annen type innvendig asbestsaneringsarbeid, eller dersom arbeidet varer i mer enn en time, anbefales det å bruke motorassistert partikkelfiltrerende helmaske med P3-filter.

Se vårt webinar om asbest og sanering

Under er en kortversjon av vårt webinar om arbeid med asbest. Klikk på linken under for å se webinaret i sin helhet.

Asbestsanering

arbeidstilsynets sine sider finner du regelverket som beskriver for hvordan asbestsanering skal utføres.

Arbeidet skal utføres i henhold til strenge krav gjennom flere steg:

 • Foreta risikovurdering og planlegging før arbeidet starter
 • Etablere instruks for asbestsanering
 • Melde oppdraget til arbeidstilsynet
 • Etablere renhetssoner
 • Besørge personlig vernutstyr og tetthetstesting av åndedrettsvern
 • Sanering av asbestmaterialet
 • Rengjøring av sonen
 • Etterkontroll
 • Avfallshåndtering

Etablering av sone

Ved innvendig sanering, skal det etableres sone der hvor arbeidet skal utføres. Her tettes alle innganger og åpninger med fuktsperre og tape. En vifte er nødvendig for å etablere et undertrykk på 10-14 Pa som skal holdes kontinuerlig mens arbeidet pågår. Viften bør ha en kapasitet på minst 10 x romvolumet inne i sonen. Undertrykket måles kontinuerlig under arbeidet med en undertrykksmåler.

Inn- og utgang av sonen skal skje gjennom en sluse med ren sone, vaskesone og skitten sone. Alt som tas ut av skitten sone må enten vaskes eller deponeres. Engangsdresser kastes. Annet tøy kan samles i gelantinposer som løses opp i vaskemaskin og leveres til godkjent vaskeri.

Støvsuger

Etter at asbesten er fjernet, skal sonen rengjøres. Første steg er grov- og finrengjøring med støvsuger godkjent for asbest.

Asbestholdig avfall

Alt asbestholdig avfall skal pakkes i to lag med plast og merkes godt før det leveres til deponering. Til dette kan man benytte to lag med avfallssekker for asbest, eller fuktsperre og tape.

I vårt webinar lenger ned på siden gir vi flere gode tips til bruk av både støvsuger, undertrykksmåler, avfallssekker og annet utstyr.

Hva gjør jeg hvis jeg støter på asbest?

Hvis du skal pusse opp, bygge om eller rive eldre bygg, er det stor fare for at du støter på asbestholdige materialer. I mange tilfeller finner man asbest etter at arbeidet har startet, og det kan være fare for at personer allerede har blitt eksponert. I slike tilfeller skal du:

 1. Stanse arbeidet og varsle andre på stedet
  Videre tar du kontakt med verneombud, arbeidsgiver eller arbeidsleder. Herfra er det arbeidsgiver som har videre ansvar
 2. Kontakte byggherre
 3. Kartlegge hvem som er eksponert
 4. Kartlegge omfanget av asbestspredningen

Arbeidsgiver kontakter en bedrift som er godkjent for asbestsanering til å kartlegge spredning og utføre videre steg

 1. Rengjøre forurensede flater
 2. Gjøre kontrollmåling før videre arbeid
 3. Rengjøre på nytt om nødvendig
 4. Fjerne resterende asbest
 5. Gi informasjon til de som er berørt
© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.